Vorming training en opleiding

Gemotiveerde en deskundige medewerkers zijn essentiële schakels in het verwezenlijken van de doelen van Sint-Lodewijk. Een permanente ontwikkeling van deskundigheid en competenties van medewerkers is dan ook een belangrijke organisatiedoelstelling die groei moet mogelijk maken.

Sint-Lodewijk biedt heel wat kansen op dit vlak en maakt tijd en middelen vrij om in het kader van de strategische beleidskeuzes gerichte leerkansen te bieden.

Er bestaan binnen Sint-Lodewijk verschillende vormen van leren.

  • Permanente basisvorming voor nieuwe medewerkers
  • Verdiepende vormingen : doelgroepspecifiek, vakinhoudelijk, ...
  • Deelname aan intervisie en uitwisseling
  • Interne en externe bijscholingen
  • Studiedagen en symposia
  • Gastsprekers
  • ...

Voor heel wat vormingsprojecten wordt nauw samengewerkt met de stafmedewerkers Personeel en Organisatie van onze netwerkorganisatie Tabor.