Werken in Sint-Lodewijk

In de geactualiseerde opdrachtsverklaring van Sint-Lodewijk zijn de hoofddoelstellingen voor het medewerkersbeleid bepaald:

- motiveren

- deskundigheid ontwikkelen

- verantwoordelijkheid geven en nemen

Niettegenstaande deze gedeelde opdrachtsverklaring wordt het medewerkersbeleid in de entiteiten op een verschillende manier beïnvloed en aangestuurd. Waar mogelijk en zinvol is het medewerkersbeleid in de entiteiten op elkaar afgestemd.