Legaten

U heeft de mogelijkheid een deel van uw erfenis te bestemmen voor Sint-Lodewijk. Deze nalatenschap kan zowel roerende goederen (= geld, aandelen ...) als onroerende goederen (= een grond, een appartement, een huis ...) betreffen.

Dit kan door middel van een testament. Het is raadzaam Sint-Lodewijk als begiftigde een kopie te bezorgen van de wilsbeschikking.

 

DUOLEGAAT

Een duolegaat vindt zijn oorsprong in art. 64, alinea 2 van het Wetboek van successierechten. Het laat een erflater toe om het volgende systeem toe te passen op de erfenis: persoon A ontvangt een legaat en hoeft geen successierechten te betalen op voorwaarde dat persoon B de last van de te betalen successierechten overneemt.

Er zijn drie factoren die bepalen hoeveel successierechten een persoon moet betalen.

  • het bedrag van de erfenis (hoe groter, hoe meer successierechten)
  • de graad van verwantschap (hoe minder de verwantschap, hoe hoger de successierechten)     
  • de regio waar de erfgenaam woont (Vlaanderen, Wallonië, Brussel)

Bij een duolegaat is persoon A de gewenste erfgenaam en persoon B een goed doel onder de vorm van een vzw. De erfenis wordt gesplitst in 2 (deel)erfenissen: een deel voor de vzw en een deel de gewenste erfgenaam waarbij de vzw de volledige successierechten zal betalen. Het duolegaat is vooral interessant als de erfgenaam hoge successierechten moet betalen. Een vzw moet namelijk veel lagere successierechten betalen in vergelijking met een privépersoon. In Vlaanderen is dit 8,8%.

 

Meer info: www.notaris.be