Sponsors

VZW Sint-Lodewijk is een gespecialiseerd dienstverleningscentrum voor kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische handicap. Voor zijn kernactiviteit wordt het gesubsidieerd door het ministerie van Onderwijs en Vorming en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Ondanks het continue streven naar een verantwoord beheer van de middelen en grote creativiteit zijn deze middelen ontoereikend om onze ambitieuze beleidsdoelen te realiseren.

U kunt het verschil maken! Met uw gift of sponsoring realiseren wij kleine en grote projecten.