Tijdslijn

Sint-Lodewijk is een pioniersinstelling in Vlaanderen voor personen met een motorische handicap, en werd opgericht

door de Zusters van Liefde, geïnspireerd door J. Triest.

 • 1803 Stichting Congregatie van de Zusters van Lie​​​fde van Jezus en Maria te Lovendegem

 • 1866 Oprichting van een kapel door de weduwe Louis Le Grand, eigenares van de grond te Kwatrecht, naar aanleiding van de dood van haar echtgeno​​ot. Schenking van een groot gedeelte van de eigendom van de weduwe Louis Le Grand en haar schoonzoon Désiré Casier, eigenaars van de fabriek gelegen in de Kloosterstraat 14, aan de congregatie van de Zusters van Liefde, voor de oprichting van het Sint-Lodewijkinstituut.

 • 1869 Stichting 19e huis van de congregatie in Kwatrecht (weeshuis en kostschool). Bouw van een blokvormig complex naast e​n achter de parallel aan de straat geplaatste kloosterkapel. De oudste U-vormige neogotische kloostergebouwen, met kapel van 1866-1867, zusterkoor en schoolgebouw, werden ontworpen door arch. Auguste Van Assche uit Gent. Bouw kadastraal genoteerd in 1869.

 • 1871 Aanvang van de bouw van een directeurswoning ten oosten van de kapel. Omwille van financiële problemen werd de woning pas voltooid rond 1874. De woning, in de annalenboeken van het klooster omschreven als een 'villa gothique de style suisse' werd in 1940 door bombardementen zwaar beschadigd, en in 1969 afgebroken om plaats te maken voor de nieuwe gebouwen van het mpi.​​

 • 1872  Realisatie van een kleine haakse aanbouw, links palend aan het klooster.

 • 1876 Bouw van een ruime vrijstaande villa voor Désiré Casier, die omstreeks 1952-53 verbonden werd met de kloostergebouwen. In de nieuwe vleugel en de villa werden klaslokalen ingericht. Oprichting van een wasserij en boerderij op een achterliggend terrein nabij de Schelde.

 • 1881 Er wordt een begin gemaakt met een substantiële vergroting van de klooster- en schoolgebouwen, ten noorden en ten westen van de kapel, waaroor het instituut een rechthoekige plattegrond verkrijgt rond drie binnenkoeren, waarvan één overdekt en ingericht werd tot refter. De uitbreiding, in neogotische stijl, wordt voltooid in 1893.

 • 1911 Bouw van een neogotisch ontvangstgebouw, zuidwestwaarts palend aan de kapel. Thans ingericht als ruimte voor administratie ​​en directie.

 • 1921 Stichting Gesticht voor gebrekkige meisjes te Kwatrecht door de Zusters van Liefde o.l.v. Monseigneur Van Reckem en Dokter A. Van ​​Haelst

 • 1937 Erkenning van de Scho​​ol door de overheid

 • 1949 Eerste modernisering der gebouwen en oprichting (para)medische afdeling o.l.v. Kanunnik Blaton en Dr. J. Van Haelst

 • 1968 Bouwen therapievleugel langsheen de Schelde

 • 1971 Bouw modern paviljoen ten westen va​​n de bestaande gebouwen: opening van het internaatsgebouw met '60 bedden', nu de Regenboog.

 • 1978 Start bouw modern paviljoen rechts van de Regenb​​​oog, voor 48 bedden.

 • 1981 Opening van het internaatsgebouw 48 bedden​, nu de Klaverwei.

 • 1984 Start van het Home Diepenbroek voor volwassenen met een meervoudige handicap.

 • 1994 Opening nieuwbouw van Home Diepenbroek op een nieuwe campus te Wetteren voor 20 volwassen meervoudig gehandicapten.

 • 2000 De zusters die in Sint Lodewijk verbleven verlaten definitief het huis. Het klooster wordt in gebruik genomen door MPI en scholen

 • 2009 Actualisering van de Opdrachtsverklaring: Missie en Visie.

 • 2010 De VZW Sint-Lodewijkscholen wordt overgedragen naar VZW Sint-Lodewijk. 

 • 2010 Start Dienst Persoonlijke Assistentie (DPA)
 • 2012 Start nieuwbouw 'Den Binder'  van appartementen/aanleunwoningen met op het gelijkvloers nursingtehuis Diepenbroek II, op een nieuwe campus in de Lindenlaan te Wetteren

 • 2014 Start nieuwbouw 'Louisville'

 • 2015 Start exploitatie Home Diepenbroek II (Den Binder)

 • 2016 In gebruik nemen van het nieuwe internaatsgebouw "Louisville"

 • 2017 Verbouwing van de feestzaal en aanbouw nieuwe klassen voor BuBaO : " 't Nest"