Tijdslijn

Sint-Lodewijk is een pioniersinstelling in Vlaanderen voor personen met een motorische handicap, en werd opgericht

door de Zusters van Liefde, geïnspireerd door J. Triest.

1803   Stichting Congregatie van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria te Lovendegem

1869   Stichting 19e huis van de congregatie in Kwatrecht (weeshuis en kostschool)

1921   Stichting Gesticht voor gebrekkige meisjes te Kwatrecht door de Zusters van Liefde o.l.v. Monseigneur Van Reckem en Dokter A. Van Haelst

1928   Oprichting afdeling huishoudkunde-beroepsschool

1937   Erkenning van de School door de overheid

1949   Eerste modernisering der gebouwen en oprichting (para)medische afdeling o.l.v. Kanunnik Blaton en Dr. J. Van Haelst

1968   Bouwen therapievleugel langsheen de Schelde

1971   Opening internaatsgebouw met '60 bedden', nu de Regenboog

1972   Naast meisjes worden nu ook jongens ingeschreven

1974   Start Sociale Leerklassen voor personen met een meervoudige handicap

1978   Hervorming BuSO in opleidingsvormen: start opleidingsvormen 1 en 4

1979   Overschakeling naar V.S.O.-onderwijs

1980   Ouders worden uitgenodigd op de teambespreking van hun kind

1982   Opstarten dienst Vroegtijdige Thuisbegeleiding

1982   Moderniseren van een deel van de schoolgebouwen

1983   Start van het geïntegreerd onderwijs (GON)

1984   Start van Het Home Diepenbroek voor volwassenen met een meervoudige handicap.

1984   Opening vernieuwde hydrotherapie en zwembad

1985   Eerste grote herstructurering : afdelingswerking afgestemd op deelgroepen gehandicapten (motorisch en meervoudig gehandicapten)

1988   Start Begeleid Wonen

1989   Invoering Eenheidstype in het secundair onderwijs (definitieve overgang in OV4 naar ASO-, TSO- en BuSO-studierichting)

1994   Opening nieuwbouw van Home Diepenbroek te Wetteren voor 20 volwassen meervoudig gehandicapten.

1999   Jongeren zijn aanwezig op teambespreking.

2000   Tweede belangrijke herstructurering: gemeenschappelijke missie scholen-mpi; de visie wordt gedragen vanuit 7 christelijke basiswaarden waarbij de cliënt centraal staat; de nieuwe interdisciplinaire structuur is afgestemd op de schoolstructuur en ingedeeld in 6 eenheden.

De zusters die in Sint-Lodewijk verbleven verlaten definitief het huis. Het klooster wordt in gebruik genomen door mpi en scholen.

2001   Start Dienst Aangepast Vervoer (DAV).

2006   Het BuSO wordt volwaardig lid van de Katholieke Scholengemeenschap Wetteren-Lede (KSGWL)

2007   Erkenning Home Diepenbroek is uitgebreid tot 37 plaatsen nursingtehuis.

2007   Masterplan Sint-Lodewijk wordt goedgekeurd. Verbouwingswerken in het hoofdgebouw. Het kinegebouw en centrum zullen afgebroken worden en er komt een nieuwbouw voor 72 plaatsen internaat. Voor Home Diepenbroek een nieuwbouw voor 23 bewoners.

2009   Aankoop grond Home Diepenbroek

2009   Actualisering van de Opdrachtsverklaring: Missie en Visie.

2010   De VZW Sint-Lodewijkscholen wordt overgedragen naar VZW Sint-Lodewijk.

2010   Start Dienst Persoonlijke Assistentie (DPA)