Erkenning

BuBaO en BuSO

De scholen in Sint-Lodewijk zijn erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (departement onderwijs en vorming) om onderwijs te geven aan kinderen en jongeren met een motorische handicap.

  • Het BuBaO of buitengewoon basisonderwijs (kleuter en lager onderwijs).
  • Het BuSO of buitengewoon secundair onderwijs. BuSO Sint-Lodewijk biedt de leerlingen twee opleidingsvormen aan: opleidingsvorm 1 en opleidingsvorm 4.
 

GON

Geïntegreerd Onderwijs verbindt gewoon en buitengewoon onderwijs op een unieke manier. De leerling die les volgt in het gewoon onderwijs kan ondersteuning krijgen van een leerkracht uit het buitengewoon onderwijs. De ondersteuning situeert zich op onderwijskundig, paramedisch en/of sociaal-emotioneel vlak. GON-begeleiding houdt teamgerichte hulp in.

 

MFC

In het Multifunctioneel Centrum worden kinderen/jongeren van 1 tot 21 jaar met een motorische of neuromotorische beperking begeleid.  Het MFC is vergund door het VAPH.

 

 

FAM

Flexibel Aanbod Meederjarigen is erkend door het VAPH om ondersteuning aan volwassenen met een motorische beperking te bieden.

 

DPA

De Dienst Persoonlijke Assistentie coördineert en organiseert persoonlijke assistentie voor mensen met een Persoonlijk Assistentie Budget. Sint-Lodewijk sluit een aannemingscontract met de budgethouder en neemt alle verplichtingen in kader van het werkgeversschap over.