Verloop van onderwijs aan huis

Tijdelijk onderwijs aan huis wordt door de ouders via een schriftelijke aanvraag ingediend bij de directeur van de thuisschool.

Leerplichtige leerlingen die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het permanent onderwijs aan huis hebben daartoe een gunstig advies van de onderwijsinspectie nodig.

Eens deze procedure rond is, vragen ouders met een gewone brief aan de directie onderwijs aan huis voor hun kind aan. Na positief antwoord vanuit BuBaO Sint-Lodewijk wordt een opstartvergadering gepland met de ouders en eventueel iemand van de thuisbegeleiding of therapeuten. Dit overleg heeft als doel:

  • het bepalen van de begeleidingsvraag

  • afspraken maken met andere betrokkenen

  • alle informatie doorgeven naar de leerkracht van het onderwijs aan huis

Dit vindt zijn neerslag in het individueel handelingsplan.

Wij organiseren gedurende het schooljaar evaluatiemomenten met de ouders:

  • tussen december en krokus voor een tussentijdse evaluatie

  • in mei of juni voor een eindevaluatie