Deskundigheid (Onderwijs aan huis)

De leerkracht die het onderwijs aan huis op zich neemt, is tevens teamlid van het ondersteuningsteam en/of schoolteam waarin verschillende disciplines samen werken zodat de verschillende aspecten van de ontwikkeling van het kind gevolgd en begeleid worden.

Wil je meer te weten komen over:

  • de multidisciplinaire samenstelling van het team

  • de deskundigheid via coaching en inhoudelijke teamoverleg

  • het beschikbare documentatiecentrum

  • de samenwerking met de andere diensten van Sint-Lodewijk

kan je dit nalezen bij de bespreking van de ondersteuning (deel deskundigheid)