Wat is onderwijs aan huis? (BuBaO)

Kinderen die lange tijd afwezig zijn (wegens ziekte, ongeval of een beperking) hebben per week recht op 4 uur onderwijs aan huis. Dit noemen we tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH).

Leerplichtige leerlingen die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het buitengewoon lager onderwijs maar voor wie het omwille van een beperking onmogelijk is lager onderwijs te volgen op school, hebben recht op permanent onderwijs aan huis (POAH).

Dit onderwijs is kostenloos voor de ouders.

Het onderwijs aan huis voor zieke kinderen is te onderscheiden van huisonderwijs. Huisonderwijs is het onderwijs dat wordt verstrekt aan leerplichtige leerlingen waarvan de ouders beslist hebben dit onderwijs zelf te organiseren en te bekostigen.