Sint-Lodewijk steunt Berrefonds

Sint-Lodewijk kan helaas niet zelf geselecteerd worden als goed doel van de Warmste Week, maar we willen wel zelf een steentje bijdragen aan een warmere wereld. Sint-Lodewijk onderneemt een heleboel acties ten voordele van het Berrefonds. Dat is een vzw die steun biedt aan ouders die een ongeboren of jong kindje verloren zijn. 

Benieuwd naar wat we zo allemaal doen?

  • meedoen aan de Warmathon in Gent
  • een mini-warmathon op Sint-Lodewijk
  • voetbal- en bocciawedstrijden
  • rosse muntjes verzamelen
  • music for live
  • zuivelverkoop
  • koekenbak