Sint-Lodewijk op REVA-beurs

Flanders Expo opent de deuren voor REVA op 20, 21 en 22 april 2017. REVA is een informatiebeurs voor mensen met een beperking, begeleiders én ouderen. De 160 standhouders – commerciële bedrijven, vzw’s, verenigingen en overheid – geven drie dagen lang informatie over nieuwe producten en diensten. Eén van die vzw’s is Sint-Lodewijk, een voorziening voor bijzonder onderwijs, verblijf, dagopvang en begeleiding voor mensen met een motorisch beperking.

De vijftiende feesteditie van REVA is grotendeels opgebouwd rond het thema Wonen. Onder de naam REVAstudy worden dit jaar ook een hele reeks korte lezingen over diverse thema’s aangeboden. Patrick Moyson, ergotherapeut in Sint-Lodewijk, legt donderdag 20 april uit hoe er vanuit het MFC (Multifunctioneel Centrum) ondersteuning geboden wordt aan GON-leerlingen en begeleiders op het vlak van hulpmiddelenadvies.

IMG 0748Geïntegreerd onderwijs (GON) is een samenwerkingsverband tussen het gewoon en buitengewoon onderwijs. Een GON-begeleider (uit het buitengewoon onderwijs) komt tijdens de schooluren langs op de gastschool (in het reguliere onderwijs) waar de leerling met een beperking is ingeschreven. Sint-Lodewijk biedt GON-ondersteuning aan 420 leerlingen met een motorische beperking die les volgen in het gewone onderwijs

In Sint-Lodewijk is er een nauwe samenwerking tussen de Dienst Informatie en Advies Technische Hulpmiddelen van het MFC en de scholen. “Dit concept is uniek in Vlaanderen. Andere voorzieningen evolueren nu, onder invloed van de wijzigingen in het onderwijslandschap, in dezelfde richting, en trachten een soortgelijk concept uit te werken”, licht Moyson toe.

U kunt de lezing van Patrick Moyson gratis bijwonen. Meer info vindt u op de site van REVA: www.reva.ve