Sint-Lodewijk opent nieuwbouw Louisville

In 1921 was Sint-Lodewijk de eerste voorziening in Vlaanderen voor kinderen met een motorische beperking. Bijna 100 jaar later opent de vzw een imposante nieuwbouw op zijn eigen campus in Kwatrecht. De infrastructuur is volledig aangepast aan de doelgroep.

Nieuwbouw Louisville langs de Schelde is 140 meter lang en telt 14 leefgroepen, 72 kamers en een administratieve verdieping. Het gebouw is een schoolvoorbeeld van aangepaste infrastructuur voor een bijzondere doelgroep: drempelloos, genoeg manoeuvreerruimte voor rolwagens, stootvaste afwerking van wanden en deuren, aangepast sanitair en verzorgingsruimtes, aangepaste hoogten, bedieningselementen en automatisatie, specifiek meubilair en extra bergruimte.

Er is tot op heden al heel wat gebeurd. Toch is het werk, na de optrek van het nieuwbouwproject voor de verblijfsfuncties en de verregaande renovatie en herconditionering van de bestaande gebouwen, nog niet af. “Vanaf maandag starten hier vlakbij de werken voor de verbouwing van de feestzaal en nieuwbouwklassen voor BuBaO, en in de jaren die volgen zal het hoofdgebouw verder grondig en ingrijpend worden gerenoveerd, zodat ook het BuSO en BuBaO in optimale omstandigheden kunnen werken”, licht voorzitter Bulté toe.  
Ruim 200 mensen daagden op om de opening van de nieuwbouw en het bijhorend kunstwerk bij te wonen. Omdat het nieuwbouwproject deels door de Vlaamse overheid gesubsidieerd werd, moest een bepaald percentage van de bouwkosten besteed worden aan een geïntegreerd kunstwerk. Het is in dat kader dat Sint-Lodewijk kunstenaar Sven van unik-id gevraagd heeft om een kunstwerk te maken dat inclusie bevordert.
Het metalen werk begint op het plein, dat zich op kop van Louisville bevindt. “Hier krijgt iedereen die verbonden is met Sint-Lodewijk de mogelijkheid om zijn of haar droom in handen te nemen. Deze droom wordt weergegeven door een houten bol waar dromen worden aan toevertrouwd”, legt kunstenaar Sven uit. De dromen worden opgetakeld en banen zich een weg richting Schelde. In het water worden de ballen opgevangen en wachten ze op nieuwe dromen. Het was trotse leerling Tiebe die samen met kunstenaar Sven als eerste zijn droom mocht oplaten.
Welke droom Tiebe opschreef weten we niet maar algemeen directeur Van Hoorde gaf wel antwoord. “Ik wil samen met alle medewerkers de juiste antwoorden vinden op alle evoluties in de onderwijs- en welzijnssector. De realisatie van de nieuwbouw is hier maar een klein onderdeel van dat antwoord maar wel een onderdeel waar we trots mogen op zijn.” 

Kijk hier naar onze teasers.