Van FAM naar PVF

De overstap naar FAM (Flexibel Aanbod Meerderjarigen) en MFC (Multifunctionele Centra) zal mee het pad effenen naar de persoonsvolgende financiering (PVF), het concept voor de toekomst waarbij de financiering aan de cliënt en niet aan de voorziening wordt gegeven. ‘Vroeger was het zo dat iemand een ticketje kreeg van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap). Om in het home opgenomen te worden had je een ticketje nursing nodig. De bewoners betaalden aan ons een persoonlijke bijdrage maar om heel het plaatje (personeel en werkingskosten) te financieren kregen wij ook geld van het VAPH. Binnenkort gaan we naar een persoonsvolgende financiering. De tussenfase is het FAM, dat is een al iets flexibeler concept’, legt Ilse uit.

Binnen een FAM worden de scheidingsmuren tussen de verschillende zorgvormen gesloopt en spreekt men bijvoorbeeld niet langer over tehuizen, dagcentra of beschermd wonen, maar gaat men kijken welke ondersteuning iemand effectief nodig heeft.

Van all-in naar à la carte

Concreet betekent dit dat de persoon met een beperking, binnen de voorziening, meer mogelijkheden krijgt om vlotter over te schakelen tussen ondersteuningsfuncties of dat slechts deeltijds van bepaalde ondersteuning gebruik wordt gemaakt. Naast meer en flexibelere mogelijkheden in de ondersteuning, kan de persoon met een beperking bijvoorbeeld door het zelf instaan voor eigen woon- en leefkosten ook meer bepalen waar en hoe hij wil wonen. ‘Nu kan iemand zoals Pascale verhuizen naar één van de sociale appartementen van Den Binder. Vroeger zou Pascale de volledige persoonlijke bijdrage moeten betaald hebben en daar bovenop nog gezinszorg, maaltijden, enz. Dat is onbetaalbaar. Nu betaalt Pascale de huurprijs van haar appartement, verwarming en elektriciteit en kiest ze zelf welke diensten ze van ons of een andere organisatie wil afnemen’, vertelt Ilse.

Sociaal ondernemerschap

Vraaggestuurde ondersteuning wil zeggen dat de zorgaanbieder vanuit de vraag van de cliënt vertrekt en van hieruit de organisatie vorm gaat geven en niet andersom. De zorgverlener krijgt door o.a. het werken met personeelspunten, het wegvallen van strikte personeelskaders, de soepele inzet van personeel, het regelluwe kader en eenvoudigere zorgregieregels meer bewegingsruimte, maar ook meer verantwoordelijkheid, om de gevraagde ondersteuning te organiseren. ‘Wij leggen momenteel onze werking onder de loep. Waar zitten onze sterktes? Wat willen wij absoluut zelf aanbieden? Welke dingen laten we beter door externen doen? Thuisverpleging en individuele kinesitherapie hebben we bijvoorbeeld al enkele jaren geleden uitbesteed’, licht Ilse toe.

Welke ondersteuning in een FAM?

Vanaf 2015 zal binnen het FAM met volgende ondersteuningsfuncties worden gewerkt:

  • Dagondersteuning: ondersteuning die gedurende de dag wordt geboden.
  • Woonondersteuning: ondersteuning die tot doel heeft de persoon met een handicap te ondersteunen bij het wonen.
  • Individuele ondersteuning: Deze kan bestaan uit individuele psychosociale begeleiding, individuele praktische hulp, globale individuele ondersteuning en oproepbare permanentie.
  • Groepsbegeleiding: psychosociale begeleiding waar meer dan één persoon aan deelneemt.

Deze ondersteuningsfuncties kunnen met elkaar worden gecombineerd zodat een flexibel antwoord op de ondersteuningsvraag van een cliënt kan worden geboden. ‘We zijn zo gewoon om dat totaalpakketje aan te bieden. Zorgen zit in ons bloed. De angst om aan kwaliteit in te boeten, leeft wel. Het wordt zoeken naar de beste manier van werken binnen in een nieuwe context’, zegt Ilse.

Meer lezen? richtlijnen flexibel aanbod meerderjarigen