Communicatie n.a.v. aanslagen in Brussel

COMMUNICATIE 25/03/2016

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat het dreigingsniveau in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest daalt naar niveau 3. Het dagelijkse schoolleven kan dan ook grotendeels hervatten. Uitstappen zijn opnieuw mogelijk, maar waakzaamheid blijft geboden. De volledige communicatie kunt u nalezen op de site van minister van onderwijs Hilde Crevits .

 .

COMMUNICATIE 22/03/2016

Sint-Lodewijk volgt de richtlijnen van de overheid strikt op. Dit houdt o.a. in dat de geplande uitstappen vandaag worden geschrapt. De bussen zullen wel rijden zoals gepland. De meest recente informatie vindt u op de website van minister van Onderwijs Hilde Crevits. Nuttige info over praten met kinderen over terreur vindt u op de website van klasse.  

 

EXTRA WAAKZAAMHEID NA AANSLAGEN BRUSSEL – communicatie minister van Onderwijs 22/03/2016

 

Hou leerlingen binnen

Er zijn geen indicaties dat scholen geviseerd worden, maar op plaatsen waar veel mensen samen komen, is extra waakzaamheid geboden. Deze aandachtspunten zetten jou en je team verder op weg.

Hou leerlingen binnen
Het federaal crisiscentrum vraagt expliciet om in Vlaanderen en Brussel alle leerlingen tot nader order binnen de terreinen van de school te houden en alle geplande extra-murosactiviteiten en schoolevents uit te stellen of te schrappen. Schooldirect volgt de actualiteit op de voet en houdt je verder op de hoogte van de ontwikkelingen en eventuele maatregelen.

Wees waakzaam
Neem discreet extra waakzaamheidsmaatregelen. Observeer indien nodig in- en uitgang van de school en wees alert voor personen die niet thuishoren op school. Sluit de schoolpoort ook af en zorg dat niet iedereen zomaar kan binnenlopen. 

Werk samen met de politie
Met vragen en zorgen kan je terecht bij je aanspreekpunt bij de politie. Sinds 1 september 2006 moet elke politiezone zo’n aanspreekpunt hebben. Ook als je grote evenementen organiseert, neem je het best contact op met de politie over extra veiligheidsmaatregelen. Meer info vind je in de omzendbrief. Weet je niet wie je aanspreekpunt is? Neem contact op met de lokale politie.

Denk vooruit
Heb je een noodplan met voorzorgsmaatregelen op school? Dit is het moment om het uit de schuif te halen en het samen met je preventie-adviseur, je leraren en ander personeel te overlopen en eventueel bij te sturen. Raadpleeg zo nodig het Canvas Noodplanning, een verzameling van aandachtsfiches om een concreet noodplan op te stellen.

Praat met leerlingen en ouders
Kinderen en jongeren vernamen ook het nieuws op radio, tv en op de sociale media. De beelden uit Brussel, berichten over de verhoogde terreurdreiging … kunnen hen ongerust maken en vragen oproepen. Het advies blijft om daarover met hen in gesprek te gaan, op hun maat. Lees de praattips voor leerlingen basisonderwijs en leerlingen secundair. Ook ouders thuis en aan de schoolpoort maken zich zorgen over de terreurdreiging. Het is belangrijk dat je hen correct informeert over de situatie. Hoe praat daar met hen het best over?