Sint-Lodewijk en Eigen Dak leggen eerste steen Den Binder

Op vrijdag 16 mei hebben de toekomstige bewoners van Den Binder de eerste steen van hun nieuwe thuis gelegd. Den Binder is een uniek samenwerkingsproject van de sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Dak en VZW Sint-Lodewijk. Dit nieuwbouwproject omvat 24 kamers voor volwassenen met een motorische beperking en 20 sociale huurappartementen.

Onder een stralende zon hebben de toekomstige bewoners, de medewerkers van Home Diepenbroek en Eigen Dak, de buurtbewoners en een delegatie van het gemeentebestuur de bouwplaats in de Lindenlaan officieel geopend. Het gebouw, dat toepasselijk ‘Den Binder’ zal heten, wordt opgetrokken door de sociale huisvestingsmaatschappijEigen Dak Wetteren en VZW Sint-Lodewijk, een voorziening voor mensen met een motorische beperking.

‘De plannen om een nieuwbouw te realiseren in Diepenbroek dateren al van 2003. De ‘Klaverwei’ in Kwatrecht, waar de bewoners van het Home nu nog gedeeltelijk verblijven, is immers niet zozeer berekend op permanente bewoning door volwassen personen met een beperking, maar eerder voor een internaatsfunctie. Daarom koos bouwheer Sint-Lodewijk voor een nieuwbouw in een meer residentiële omgeving in de onmiddellijke nabijheid van het reeds bestaande nursingtehuis in de Diepenbroekstraat’, vertelt algemeen directeur Ward Van Hoorde.

Op de twee bovenverdiepingen bouwt medebouwheer Eigen Dak 20 sociale huurappartementen. Vier appartementen zullen aangepast zijn aan de noden van mensen met een motorische beperking. Deze vorm van gecombineerd bouwen is een win-winsituatie voor beide partijen. ‘Dit alles is niet zo evident en zelfs een primeur te noemen. Eigen Dak en Sint-Lodewijk hangen immers af van verschillende subsidiërende instanties en er moet rekening worden gehouden met de wettelijke eisen van beide kanten. Maar we hebben goede afspraken gemaakt en de samenwerking verloopt zeer vlot en positief. Verschillende collega’s kwamen reeds verkennen en waren heel verwonderd hoe we hierin geslaagd zijn’, vertelt directeur Van Poucke.