Sint-Lodewijk tekent de engagementsverklaring tegen geweld en misbruik

Het Vlaams Welzijnsverbond engageert zich reeds lang tegen allerlei vormen van geweld en (machts)misbruik, en heeft de voorzieningen nu ook gevraagd zich ondubbelzinnig uit te spreken tegen geweld en misbruik, zodat een krachtig preventie- en hulpverleningsbeleid hiertegen kan worden opgezet.
Alle voorzieningen kregen een engagementsverklaring om te ondertekenen, en een affiche om intern te verspreiden. Sint-Lodewijk heeft de engagementsverklaring ondertekend en neemt ze op in het kwaliteitshandboek. De affiches zullen overal in de voorziening op zichtbare plaatsen worden opgehangen. Op deze affiches staan de gegevens van de vertrouwenspersonen die in Sint-Lodewijk zijn aangeduid als aanspreekpunt voor de cliënten en de contactgegevens van het Vertrouwenscentrum voor Kindermishandeling in Oost-Vlaanderen.

Bekijk hier de ondertekende engagementsverklaring(PDF)