Sint-Lodewijk niet in risicogebied treinramp

Geachte leerling, bewoner, medewerker

De preventieadviseur van Sint-Lodewijk, Guido Van Eygen, staat in regelmatig contact met het crisiscentrum van Wetteren.

Op basis van de huidige informatie kunnen we u melden dat Sint-Lodewijk (zowel site Kwatrecht als site Diepenbroek) zich buiten de risicozone bevindt. Daarom zijn er op dit moment geen specifieke maatregelen van kracht. Alle activiteiten gaan gewoon door zoals gepland.

Indien de situatie zou wijzigen, wordt u zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Wie meer informatie wil, kan terecht op www.wetteren.be.

met vriendelijke groeten

de directie