Opendeurdag zaterdag 25 mei 2013

Van harte welkom op onze opendeurdag met als thema KLEUR

De opendeurdag biedt naast een waaier aan informatie ook vele kleurrijke activiteiten voor jong en oud. De opbrengst gaat dit jaar naar ICT-materiaal voor de leerlingen en de klassen van het BuSO. Wie Sint-Lodewijk graag steunt, kan een gift overschrijven op rek. nr. BE87 7330 3162 8494 van Sint-Lodewijk met de vermelding "2013 gift ODD". Vanaf 40 euro zal een fiscaal attest
worden bezorgd. Hartelijk dank aan alle sponsors!