In uitvoering van het perspectiefplan 2020 van minister Vandeurzen zijn de mpi’s multifunctionele centra (MFC) geworden. De termen internaat en semi-internaat vervallen en worden respectievelijk vervangen door verblijf (enkel nacht) en schoolaanvullende dagopvang. Daarnaast kunnen we ook mobiele en ambulante begeleiding aanbieden. Bij mobiele begeleiding gaan wij aan huis begeleiding geven, bij ambulante begeleiding komt de cliënt naar Sint-Lodewijk voor zijn begeleiding. De verandering houdt in dat we soepel op uw vraag kunnen inspelen en vlot overgangen kunnen maken tussen dagopvang, verblijf en mobiele begeleiding én alles onderling combineren. Weliswaar als de beslissing van de intersectorale toegangspoort dit mogelijk maakt.

Door deze overgang is er ook een oud protocol tussen het Ministerie van Onderwijs en het Ministerie van Welzijn opgeheven zodat onze school nu ook over paramedisch personeel beschikt. Vanaf 1 september zullen er dus naast de therapeuten van het MFC, die nog steeds instaan voor de individuele therapie, ook therapeuten in de klas zijn om klas- en leerstofondersteuning te bieden (schooltherapeuten ergo en logo).