Diath kent uitbreiding van de door het VAPH toegekende Erkenning als Expert “ondersteuning bovenste lidmaat”

In MFC Sint Lodewijk wordt er hard ingezet op zelfstandigheid en functionaliteit om de cliënten te laten groeien tot individuen met optimale zelfstandigheid.

De Dienst Informatie en Advies Technische Hulpmiddelen was reeds door het VAPH erkend als gemachtigd expert op de  functioneringsdomeinen.

Recent werd deze erkenning als expert ook uitgebreid naar het functioneringsdomein “ondersteuning mobiliteit bovenste lidmaat”.

De diverse erkenningen als expert omvat dus sedert 1 september volgende

functioneringsdomeinen waar men vanuit Diath gespecialiseerd en persoonlijk advies mag en kan geven:

 • Woning en aanvullende aanpassingen: omgevingsbediening en automatisaties
 • Mobiliteit: autoaanpassingen, rolwagens fietsen…
 • Communicatie: computerbediening  en software
 • hulpmiddelen dagelijks leven
 • toiletstoelen
 • douchestoel, doucheraam, douchebrancard, douchewagen
 • aangepaste stoelen en tafels
 • speciale bedden, zetels
 • antidecubitusmateriaal
 • optrektoestellen, patiënten liften, til-en verplaatsingssystemen
 • ondersteuning mobiliteit bovenste ledematen

 

Wat wordt nu verstaan onder mobiliteit bovenste ledematen?

Dynamische armondersteuningen

Dynamische armondersteuningen kent een drietal gebruiksgebieden:

 • Het assisteren van de menselijke arm bij bewegingen tegen de zwaartekracht. Dit is momenteel het belangrijkste toepassingsgebied. Dit assisteren kan afhankelijk van de gebruikersbehoeften gebeuren volgens het principe van ‘Assist-as-Needed’ of door de arm volledig te tillen. Belangrijke gebruikersgroepen zijn personen met spierzwakte (zoals ten gevolge van spierziektes), met progressieve neurologische aandoeningen, met een dwarslaesie (spinal cord injury) of met reuma.
 • Het geleiden van ongecoördineerde bewegingen. Onze recente armondersteuningen presteren steeds beter op dit terrein en maken essentiële activiteiten zoals het zelfstandig eten en drinken mogelijk. Gebruikersgroepen zijn bijvoorbeeld personen met MS of Cerebrale Parese. Individuele assessment is altijd noodzakelijk!
 • Het fixeren van gewrichten, met name de schouder, en inzet als draagorthese. Dit naast de functionele inzet. Positieve effecten van deze inzet worden bijvoorbeeld gezien bij personen met een dwarslaesie en schouderklachten.

 

Persoonlijke robotica

Persoonlijke robots zijn ontworpen voor gebruik binnen allerhande situaties in het dagelijks leven. Ze worden gebruikt door personen met een zeer geringe of onbekende handfunctie. Ze helpen bij het doen van allerlei taken die voor de gebruiker van belang zijn.