Recht op ondersteuning

BuBaO Sint-Lodewijk organiseert ondersteuning voor leerlingen met een (gemotiveerd) verslag type 4. Dit verslag vermeldt het onderwijsniveau (kleuter of lager onderwijs). De ernst van de beperking (matige of ernstige fysieke beperking) wordt niet meer vermeld op het (gemotiveerd) verslag. De intensiteit en frequentie van de ondersteuning wordt bepaald aan de hand van de specifieke onderwijsbehoeften van het kind.

De uren die door de overheid aan de totale groep leerlingen wordt toegekend, vormen het pakket. De uren voor coördinatie, administratie en coaching, waarvoor het Departement Onderwijs geen extra ondersteuning voorziet, komen ook uit dit pakket.

De ondersteunig kan gedurende het schooljaar wijzigen naar: 

  • intensiteit (minder voor de ene leerling, meer voor een andere leerling)

  • inhoud (bijsturing van het individueel handelingsplan)

  • frequentie (bv. tweewekelijks i.p.v. wekelijks)

Op regelmatige basis wordt de ondersteuning geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd. Wanneer er geen verdere ondersteuning nodig is om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van van de leerling kan de ondersteuning  stop gezet worden.