Deskundigheid (ondersteuning)

We hebben sinds september 1984 expertise in het ondersteunen van kinderen met een motorische beperking in het gewoon onderwijs. Op dit moment bestaat ons team uit ongeveer 25 begeleiders voor meer dan 250 leerlingen. Verschillende disciplines werken samen zodat de verschillende aspecten van de ontwikkeling van het kind gevolgd en begeleid worden.

Ons multidisciplinair team bestaat uit:

 • de directeur van BuBaO Sint-Lodewijk

 • de coördinatie van het ondersteuningsteam staat in voor het dagelijks aansturen, professionaliseren en coachen van het team. Zij nemen ook administratieve taken en de externe communicatie op zich.

 • Ondersteuners: leerkrachten kleuter- of lager onderwijs

Om de deskundigheid van de teamleden te verhogen worden verschillende inhoudelijke teambijeenkomsten georganiseerd, nl.:

 • het team of themateam: bespreken van tendensen binnen het onderwijs, hulpmiddelen, afstemming van de werking, inhoudelijke vorming (bv. rond schrijfmotoriek, veelgebruikte testen, begeleidingsvormen rond leren leren en sociaal-emotionele ontwikkeling), …

 • Infomomenten en intensieve coaching van startende ondersteuners.

 • Intervisie of collegiale consultatie waarin ondersteuners hun ervaring en deskundigheid doorgeven aan hun collega(‘s).

Vanuit het documentatiecentrum van BuBaO Sint-Lodewijk wordt extra ondersteuning geboden naar:

 • aangepast orthodidactische methodes en materialen

 • literatuur over leerstoornissen, emotionele begeleiding, motorische beperkingen, …

 • een pakket met courant bruikbare hulpmiddelen zoals een duwschaar, potloodverdikking, aangepaste geodriehoek, …

 • ICT-hulpmiddelen zoals laptops, een draagbare printer en scanner

 • aangepaste software zoals een typ-programma, Textease, Sprint, Kurzweil, …

 • een schrijfkoffer en een scharenkoffer: elke koffer is gevuld met schrijfmaterialen of kniphulpmiddelen die kunnen uitgeprobeerd worden tot het meest handige hulpmiddel voor de leerling gevonden wordt

 • een kleurenkoffer met kleurmaterialen die kunnen uitgeprobeerd worden tot de kleuter het meest handige hulpmiddel vindt

 • een DCD-koffer gericht op het ervaren van nieuwe gewaarwordingen

 Er is regelmatig overleg met de andere diensten van Sint-Lodewijk:

 • Vanuit DIATH (dienst individuele aanpassingen thuis) kan specifiek materiaal uitgeprobeerd worden zoals een schlappstoel, tripp-trappstoel, ergonauttafels, driewielerfiets, … Dit materiaal kan ook gehuurd worden in afwachting van de aanvraag van een eigen of nieuw exemplaar.

 • het Mobiel Team kan ondersteuning bieden rond vrijetijdsbesteding, zelfstandigheid, aanpassingen van didactisch materiaal, …