Wat is Ondersteuning?

Wij bieden ondersteuning aan kleuters en kinderen in de lagere school met een motorische beperking, in het gewoon onderwijs.

Een ondersteuner komt tijdens de schooluren langs op de gastschool waar de leerling is ingeschreven. Naast de begeleiding aan het kind kunnen ook de ouders, de leerkracht of het schoolteam een beroep op ons doen.

Een begeleiding wordt opgestart, gevolgd en beëindigd in samenspraak met het team dat bestaat uit:

 

  • de ouders: zij kennen best de mogelijkheden en de beperkingen van hun kind en kunnen ons belangrijke informatie geven

  • de school voor gewoon onderwijs (= gastschool) die zich bereid verklaarde om de leerling in de school op te nemen en met ons samen te werken

  • het CLB van de gastschool die de evolutie van de leerling mee opvolgt

  • BuBaO Sint-Lodewijk als dienstverlenende school: Alle ondersteuners worden permanent ondersteund door het expertisenetwerk van Sint-Lodewijk.

  • het CLB van BuBaO Sint-Lodewijk (het VCLB Wetteren) bij een re-integratie in het gewoon onderwijs na een inschrijving binnen BuBaO Sint-Lodewijk.

Wij betrekken ook andere zorgverleners van de leerling (zoals thuisbegeleiders, therapeuten, psycholoog, het revalidatiecentrum, enz.) bij het onderzoeken van de zorgvraag of bij het op punt stellen van de begeleiding zodat de begeleiding op elkaar kan afgestemd worden. Het is niet de bedoeling dat ondersteuning therapievervangend werkt.