Expertise

"Sint-Lodewijk wil als dienstverleningcentrum voor personen met een motorische handicap een referentie zijn in Vlaanderen door gespecialiseerde kennis, emancipatorische dienstverlening en dit met een warm hart."

Sint-Lodewijk wil zijn werking systematisch verbeteren, kritisch toetsen en zinvolle vernieuwingen integreren.

Expertise en deskundigheid zijn dus centrale thema's in Sint-Lodewijk. Het zit verankerd in de opdrachtsverklaring en wordt via het strategisch beleidsplan vorm gegeven.

De expertise werd enerzijds opgebouwd dankzij de jarenlange ervaring en traditie in het werken met de specifieke doelgroep maar wordt anderzijds continu onderhouden, ondersteund, ontwikkeld en verder uitgebouwd.

Meer gedetailleerde informatie over de aanwezige deskundigheid en expertise binnen Sint-Lodewijk vindt u op de pagina's van MFC, BuBaO, BuSO en het home

Naast de vormingen, trainingen en opleidingen vormt intervisie en uitwisseling een belangrijk onderdeel van deskundigheidsontwikkeling.

Heel wat medewerkers uit verschillende disciplines participeren actief aan intervisie en uitwisseling zowel binnen Sint-Lodewijk (disciplinair overleg, collegiale consultatie,...) als met externe partners. Deze uitwisselingen hebben verschillende doelen : casuïstiekbespreking, volgen van wetenschappelijke en maatschappelijke tendensen, bundelen van kennis, opvolgen, voorbereiden en participeren aan studiedagen en benchmarken. De intervisies en uitwisselingen zijn zowel disciplinair (bv. uitwisseling tussen vakleerkrachten, artsen, paramedici, ...) als themagebonden (bv. ICT, communicatie, aankoopbeleid,...).

De voornaamste externe partners vind je terug onder de rubriek samenwerkingsverbanden.