Handicaps

Onze doelgroep bestaat uit kinderen met een motore beperking ten gevolge van centrale en perifere zenuwletsels, (neuro)musculaire aandoeningen, skelet- en gewrichtsafwijkingen, bindweefselaandoeningen, metabole aandoeningen, en motore problemen inherent aan bepaalde syndromen.

In onze organisatie verblijven ook kinderen en jongeren met een meervoudige handicap. Dit betekent dat ze naast hun motorische handicap ook een verstandelijke handicap hebben. Hun handicap is meer dan een optelsom van 2 soorten handicaps, motorisch en mentaal. De complexiteit van hun in-de-wereld-staan vraagt een specifieke begeleidingsmethodiek en een aangepast leerprogramma.