Doelgroep

Onze doelgroep bestaat uit kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking.

De meest voorkomende motorische aandoeningen zijn: cerebrale parese (CP), niet-aangeboren hersenletsels, degeneratieve aandoeningen, spina bifida, dwarslaesie, motorneuronaandoeningen..

Sommige van onze cliënten hebben een meervoudige handicap. Dit betekent dat ze naast een

motorische ook een verstandelijke beperking hebben. Een meervoudige handicap is meer dan

de optelsom van de handicaps. De complexiteit van de handicap vraagt een specifieke

begeleiding