Studierichtingen BuSO

Binnen Sint-Lodewijk biedt het BuSO twee opleidingsvormen aan: OV1 en OV4.

Opleidingsvorm 1 (OV1) richt zich tot leerlingen die later terecht komen in een beschermd leef- en woonmilieu. De algemene accenten van deze opleidingsvorm zijn het aanleren en toepassen van functionele vaardigheden, verwerven van attitudes zoals weerbaarheid, assertiviteit en verantwoordelijkheidszin, enz.

Opleidingsvorm 4 (OV4) is diplomagericht onderwijs en bestaat uit: Algemeen Secundair Onderwijs (ASO), Technisch Secundair Onderwijs (TSO), Beroepssecundair