Inschrijvingen

Inschrijvingscriteria

 

Wat is GON-begeleiding?

GON staat voor Geïntegreerd Onderwijs. Het geïntegreerd onderwijs is een samenwerking tussen het gewoon onderwijs en het buitengewoon onderwijs.

Het is bedoeld om kinderen en jongeren met een beperking tijdelijk of permanent, gedeeltelijk of volledig de lessen of activiteiten te laten volgen in een school voor gewoon onderwijs met hulp vanuit het buitengewoon onderwijs.

 

Inschrijvingsvoorwaarden:

Vanuit de GON-werking van Sint-Lodewijk bieden wij ondersteuning aan kinderen & jongeren met een motorische beperking.

Onze leerlingen dienen te beschikken over een inschrijvingsverslag (attest type 4 en een protocol) met een motivering voor een matige of ernstige beperking.

Deze documenten worden afgeleverd door een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) of door een gemachtigde instantie.

Het geïntegreerd onderwijs kan georganiseerd worden op niveau secundair en hoger onderwijs, met uitzondering van het universitair onderwijs. Universiteitsstudenten krijgen begeleiding vanuit de universiteit zelf.

 

Aanmelding

Naargelang de herkomst van de leerling richten ouders de GON-vraag tot het CLB voor gewoon onderwijs of buitengewoon onderwijs.

  • Komt de leerling vanuit het buitengewoon onderwijs, dan moet de vraag gericht worden tot het CLB van de betreffende BuO-school.
  • Zit de leerling in het gewoon onderwijs, dan richt men de vraag tot het CLB van de betreffende school van het gewoon onderwijs.
Conclusie:

Het CLB dat verwijst, dient voor elke aanvraag een GON-aanvraagformulier in te vullen. De aanvraag is voor ons pas volledig als bij dit aanvraagformulier ook een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde) van de leerling is bezorgd. Indien de leerling nog geen identiteitskaart heeft (<12 jaar), dan kan u ons een kopie van de SIS-kaart bezorgen.

Daarna maakt het CLB, het inschrijvingsverslag (attest + protocol). Het attest vermeld duidelijk: BuSO, type 4, OV4. Het protocol besluit met de ernst van de handicap (matig/ernstig). Indien mogelijk kunnen zij dit reeds verzenden naar BuSO Sint-Lodewijk, ter attentie van de GON-coördinator.

Meer informatie hierover vindt u bij GON-werking, aanwending GON-pakket.

Bij ontvangst van het  en de kopie van de identiteitskaartaanvraagformulier, via mail of per post, wordt door ons eind juni / begin juli een brief naar de ouders gestuurd met de bevestiging dat de GON-begeleiding volgend schooljaar door ons team zal opgenomen worden.