GON-begeleiding BuSO

De GON-begeleider heeft als thuisbasis de school voor buitengewoon onderwijs. In Sint-Lodewijk bieden wij zowel OV1 als OV4 aan. Bij opleidingsvorm 4 is de structuur gelijk aan het gewoon onderwijs. Er wordt een ASO, TSO en BSO georganiseerd. De jongeren worden voorbereid op een doorstroming naar ofwel hoger onderwijs ofwel de arbeidsmarkt. Zij behalen een identiek getuigschrift of diploma als binnen het gewoon onderwijs. Sint-Lodewijk is als school buitengewoon onderwijs een expert in het omgaan met en het aanpassen van de onderwijscontext voor jongeren met een motorische beperking. De school is aangepast op structureel, didactisch en psycho-pedagogisch vlak, met een sterke nadruk op de multi-disciplinaire samenwerking met het MPI.

BuSO Sint-Lodewijk heeft reeds een jarenlange expertise inzake het begeleiden van leerlingen met een motorische beperking. De GON-begeleider biedt extra ondersteuning aan in het gewoon onderwijs en steunt hierbij op zijn ervaring uit het buitengewoon onderwijs.

  • In het schooljaar 1984–1985 zijn we gestart met twee leerlingen en 1 GON-begeleider. Sindsdien groeit het aantal leerlingen per jaar!
  • Schooljaar 2005-2006: 56 leerlingen
  • Schooljaar 2006-2007: 71 leerlingen
  • Schooljaar 2007-2008: 91 leerlingen
  •  Schooljaar 2008-2009: 112 leerlingen
  • Schooljaar 2009-2010: 121 leerlingen
  • Schooljaar 2012-2013: 179 leerlingen

Ons GON-team bestaat momenteel uit 25 GON-begeleiders.

Gezien het grote aantal GON-leerlingen en GON-begeleiders is het inschakelen van een GON-coördinator onontbeerlijk.

Om blijvend onze expertise uit te bouwen, worden wekelijks teamvergaderingen georganiseerd. Bovendien worden de GON-begeleiders gestimuleerd om op regelmatige basis bij elkaar op collegiale consultatie te gaan. Meer informatie omtrent onze expertise-inspanningen kan u vinden in het luikje deskundigheid.

GON-begeleiding is een meerwaarde voor alle partijen.

Onze GON-leerkrachten zijn, door de nauwe betrokkenheid met de school, steeds als eerste op de hoogte over nieuwe ontwikkelingen, nieuwe aanpassingen, … Er is ruimte voor overleg tussen de GON-begeleiders en de leerkrachten BuO. Deze verbondenheid met de school zorgt ervoor dat wij onze brugfunctie ten volle kunnen opnemen en benutten.

Als GON-team streven we een open sfeer na, we proberen onze jongeren niet in één hoekje te duwen, maar benaderen elke GON-leerling individueel.

Ons GON-team is samengesteld uit mensen met verschillende opleidingen. Regentaten / licentiaten van alle vakgroepen zijn betrokken (talen, wetenschappen, PAV, wiskunde, …). Het GON-team wordt ook aangevuld met enkele andere disciplines, zoals een maatschappelijk assistente, een orthopedagoge. Deze verscheidenheid en multidisciplinaire werking zorgen ervoor dat onze leerlingen door verschillende ‘brillen’ bekeken worden.

Deze individuele, multidisciplinaire benadering heeft zijn vertaling in ons werken met de gastscholen, de ouders en de jongeren zelf.

GON-begeleiding is het streven naar zelfstandigheid van de GON-leerling. Niet werken vóór de leerling, maar samen zoeken naar oplossingen en leren met vallen en opstaan (in een veilige omgeving).

Ouders zijn voor ons méér dan enkel een lid van het integratieteam. Zij kennen hun kind door en door en zijn dan ook onze belangrijkste informatiebron. Zij weten uit ervaring al wat werkt en welke zaken moeilijk lopen. Een goede communicatie met de ouders wordt structureel ingebouwd door 4 evaluatiemomenten. Maar ook de informele (eventueel wekelijkse) contacten zijn voor onze GON-begeleiders waardevol.

Samen met de gastschool is het zoeken naar een evenwicht tussen het aanpassen van het onderwijsproces, de omgeving en het stimuleren en remediëren van de leerling. Elke gastschool heeft zijn eigenheid en structuur. Door oog te hebben voor de specificiteit van elke school proberen we een partner te worden in het onderwijsproces van de leerling in plaats van een buitenstaander.

GON-begeleiding is voor ons als een kruk met drie poten. De GON-leerling, de ouders en de gastschool zijn de poten waarop de GON-begeleiding rust. Elke poot is even belangrijk en waardevol. Zonder één van de drie wankelt de GON-begeleiding. Met het beeld van de kruk willen we ook benadrukken dat GON staat of valt met een goede samenwerking, pas dan kan GON een meerwaarde zijn voor alle partijen.

Wenst u meer informatie over onze inschrijvingsvoorwaarden of inschrijvingsprocedure: klik hier

Wenst u contact te nemen met onze GON-school: klik hier

Wenst u ons aanvraagformulier te downloaden: klik hier (doc)