ENTer4

ENTer4 is een expertisenetwerk dat bestaat uit een samenwerking tussen zes Oost-Vlaamse scholen buitengewoon onderwijs type 4:
  • BuBaO Sint-Gregorius
  • BuBaO Sint-Lodewijk
  • BuBaO Ten Dries
  • BuSO Sint-Gregorius
  • BuSO Sint-Lodewijk
  • BuSO Ten Dries.

We ondersteunen leerlingen met een motorische beperking (type 4) in het gewoon onderwijs, dit zowel in het kleuter-, lager als secundair onderwijs. We werken in alle onderwijsnetten.

We brengen de expertise van het buitengewoon onderwijs in samenwerking met onze MFC’s en betrokken externe diensten naar het gewoon onderwijs.

Voor meer informatie kan u terecht op de website van ENTer4.