BuBaO structuur

Als het niet meer gewoon kan, doen wij het buitengewoon!


In het Buitengewoon Basisonderwijs Sint-Lodewijk bieden wij onderwijs aan een 70-tal kleuters en kinderen tussen 2.5 en 14 jaar. De school heeft zowel kleuterklassen als klassen lager. Wij zijn een school voor kinderen met een motorische beperking en ons onderwijsaanbod is afgestemd op de noden van deze kinderen.

De kleuterklassen en de klassen van het lager situeren zich in het MFC in de eenheid kinderen.

Daarnaast ondersteunen we kleuters en kinderen in het gewoon Basisonderwijs. Ook de teams van de gastscholen kunnen beroep doen op onze expertise. Ouders worden intensief bij deze begeleiding betrokken.

Aan zieke kinderen of kinderen die een tijdje niet naar school gaan omwille van een operatie of revalidatie bieden wij onderwijs aan huis. Afhankelijk van de duur van deze begeleiding en/of de leerling nog ingeschreven is in de gewone basisschool, spreken wij van permanent onderwijs aan huis (POAH) of tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH).

 

Kleutergroepen


Afhankelijk van de noden van het kind, leggen we andere accenten:

 • spelend leren
 • stimulatie van de basisvaardigheden
 • ervaringsgericht kleuteronderwijs
 • voorbereidingsprogramma met accent op schoolse, sociale en functionele vaardigheden en schoolrijpheid
 • gestructureerd werken
 • sterk individueel ervaringsgericht leren

quotum aantal kleuters voor het schooljaar '17 '18: 10

 

Lager onderwijs


Afhankelijk van de noden van het kind, leggen we andere
accenten:

 • schools aanbod op vlak van rekenen, taal en wero
 • functioneel aanbod voor rekenen en taal, projectwerking
 • belevingsaanbod met accent op eigen tempo, ontdekken en ervaren aanleren van sociale vaardigheden
 • kans tot vrij spel
 • accenten op leren leren
 • stimuleren tot groei in zelfstandigheid
 • voorbereiding op de toekomst
 • kans tot stage en behalen attest of getuigschrift

quotum aantal kinderen voor het schooljaar '17 '18: 60

 

Ondersteuning


Onze ondersteuners T4 bieden onderwijsdeskundige hulp voor kinderen met een motorische beperking, die het gewoon onderwijs volgen. De begeleiding gebeurt vanuit onze school. Elk kind genereert lestijden, waardoor zorg op maat geboden wordt. Er is de mogelijkheid tot samenwerking met de externe dienstverlening van het MFC.

 

Onderwijs aan huis


Onderwijsdeskundige hulp voor kinderen die een lange periode afwezig zijn wegens ziekte, ongeval of beperking. Akkoord van de inspectie is vereist (permanent onderwijs aan huis). Ook tijdelijk onderwijs aan huis is mogelijk