Parkeren campus Kwatrecht

De parking aan de kwatrechtsteenweg is voorzien voor bezoekers en ouders. Hier is gezorgd voor 16 plaatsen (waarvan 2 extra-brede) die aangeduid zijn met een bordje ‘Bezoek’. Deze plaatsen kunnen gebruikt worden door ouders die kinderen komen brengen of afhalen en door bezoekers. Bezoekers zijn verplicht zich aan te melden aan het onthaal. Opgelet: op vrijdag mag er tussen 15.15 uur en 16.15 uur niet geparkeerd worden behalve op de parkeerplaatsen aan het onthaal. De andere bezoekersplaatsen worden op dat moment gebruikt door de bussen van het leerlingenvervoer. Voor de ouders wordt op dat moment een deel van de personeelsparking in de kloosterstraat vrijgehouden.

parking-ouders-PLAN