BuSO

Voor informatie over inschrijvingen klik hier

PEDAGOGISCH PROJECT

Sint-Lodewijk baseert zich op de opdrachtsverklaring van de congregatie van de
Zusters van Liefde om haar opvoedingsproject waar te maken. De volgende basiswaarden of ankerpunten richten ons handelen:

  • gastvrijheid
  • solidariteit
  • kwaliteit
  • evenwaardigheid
  • openheid
  • soberheid
  • innovatie

Onze school biedt op een hedendaagse en pedagogisch verantwoorde wijze aan jongeren kwalitatief hoogwaardig onderwijs zowel op het vlak van de inhoud als op het vlak van de didactische verwerking.

Zij legt de nadruk op een pedagogische benadering van de jonge mens. Zij streeft de totale vorming van de persoon na. Het opvoedend onderwijs is gericht op de begeleiding van alle jongeren bij het ontdekken van waarden en het verwerven van attitudes. We helpen de jongeren in hun groei naar verantwoordelijkheid en weerbaarheid en bereiden ze zo voor op hun taak in de maatschappij.

We baseren ons op de levenshouding die gegroeid is uit de bijbels-christelijke geloofstraditie. In een katholieke school leeft men 'in de woorden van de Heer'. Vanuit de evangelische boodschap kan men vreugde en hoop wekken bij jonge mensen.